Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

10. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I sesji czerwcowej (PE 583.763/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL zamykający debatę nad pytaniami wymagającymi odpowiedzi ustnej na temat "Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016" (2016/2600(RSP)) (pkt 64 PDOJ) i przedstawienie projektu rezolucji wpisanej do porządku głosowania podczas sesji lipcowej.

Głos zabrali: Anja Hazekamp, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, aby uzasadnić wniosek, i Philippe Lamberts, aby poprzeć wniosek.
W GI
(przy 183 głosach za, 114 głosach przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy PPE w sprawie wpisania, jako ostatniego punktu popołudniowego porządku obrad, punktu: Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu)" (pkt 79, 80 i 81 PDOJ).

Głos zabrał Cristian Dan Preda, w imieniu grupy politycznej PPE, w celu uzasadnienia wniosku.

W GE (przy 96 głosach za, 205 głosach przeciw i 10 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności