Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg

10. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juni I (PE 583.763/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att debatten om de muntliga frågorna om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016” (2016/2600(RSP)) (Punkt 64 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle avslutas med ingivande av ett förslag till resolution, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden i juli.

Talare: Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, redogjorde för denna begäran, och Philippe Lamberts uttryckte sitt stöd för den.
Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop
(183 röster för, 114 emot och 9 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att som sista punkt på föredragningslistan för eftermiddagen föra upp "Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)" (Punkterna 79, 80 och 81 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (96 röster för, 205 röster emot, 10 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy