Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

11. Posiedzenie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Posiedzenie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności