Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2317(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2016

Ingivna texter :

A8-0165/2016

Debatter :

PV 06/06/2016 - 12
CRE 06/06/2016 - 12

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.9
CRE 07/06/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0246

Protokoll
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg

12. Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 [2015/2317(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 7.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy