Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 6. června 2016 - Štrasburk

13. Situace v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Situace v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi a Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí