Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

13. Ydinlaitosten turvallisuus Valko-Venäjällä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Ydinlaitosten turvallisuus Valko-Venäjällä (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ja Eleftherios Synadinos.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö