Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

13. Stan bezpieczeństwa instalacji jądrowych na Białorusi (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Stan bezpieczeństwa instalacji jądrowych na Białorusi (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Klausa Buchnera, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčica, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności