Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg

13. Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott och Eleftherios Synadinos.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy