Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2065(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 17
CRE 06/06/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0250

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

17. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [2015/2065(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Ο Edward Czesak προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου