Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2227(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0163/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0163/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 19
CRE 06/06/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0252

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

19. Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων [2015/2227(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Ο Jan Huitema προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς και Jasenko Selimovic.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jordi Sebastià, Tibor Szanyi και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου