Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 6. juuni 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 6.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 7.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 9.Esitatud dokumendid
 10.Tööplaan
 11.ÜRO kõrgetasemeline kohtumine HIVi/AIDSi teemal (arutelu)
 12.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (arutelu)
 13.Valgevene tuumarajatiste ohutus (arutelu)
 14.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (lühiettekanne)
 15.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (lühiettekanne)
 16.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (lühiettekanne)
 17.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (lühiettekanne)
 18.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (lühiettekanne)
 19.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (136 kb)  Kohalolijate nimekiri (55 kb)
 
Protokoll (73 kb)  Kohalolijate nimekiri (35 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (15 kb)
 
Protokoll (226 kb)  Kohalolijate nimekiri (61 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (336 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika