Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 6 juni 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 6.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 7.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Ingekomen stukken
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Vergadering op hoog niveau van de VN over hiv/aids (debat)
 12.Verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling (debat)
 13.De veiligheidstoestand van kerninstallaties in Belarus (debat)
 14.De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding (korte presentatie)
 15.Evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) (korte presentatie)
 16.Vredesondersteunende operaties - betrokkenheid van de EU bij de VN en de Afrikaanse Unie (korte presentatie)
 17.Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (korte presentatie)
 18.Technologische oplossingen voor duurzame landbouw (korte presentatie)
 19.Bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (139 kb) Presentielijst (55 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (29 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (35 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (15 kb) 
 
Notulen (234 kb) Presentielijst (60 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (336 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid