Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 6.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 8.Avtalstexter översända av rådet
 9.Inkomna dokument
 10.Arbetsplan
 11.FN:s högnivåmöte om hiv/aids (debatt)
 12.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (debatt)
 13.Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (debatt)
 14.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 15.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (kortfattad redogörelse)
 16.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (kortfattad redogörelse)
 17.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (kortfattad redogörelse)
 18.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (kortfattad redogörelse)
 19.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (140 kb) Närvarolista (55 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (29 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (35 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (15 kb) 
 
Protokoll (231 kb) Närvarolista (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (401 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy