Indeks 
Zapisnik
PDF 230kWORD 74k
Ponedjeljak, 6. lipnja 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Sjećanje
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Sastav Parlamenta
 5.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 6.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 7.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 8.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Plan rada
 11.Sastanak UN-a na visokoj razini na temu HIV-a/AIDS-a (rasprava)
 12.Izvješće za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja (rasprava)
 13.Sigurnosno stanje nuklearnih postrojenja u Bjelarusu (rasprava)
 14.Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i ishranu (kratko predstavljanje)
 15.Evaluacija međunarodnih računovodstvenih standarda (kratko predstavljanje)
 16.Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (kratko predstavljanje)
 17.Nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom (kratko predstavljanje)
 18.Tehnička rješenja za održivu poljoprivredu (kratko predstavljanje)
 19.Jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti (kratko predstavljanje)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Sjećanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao počast Gianluci Buonannu.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 25. svibnja 2016. i 26. svibnja 2016.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna litavska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Laime Liucije Andrikiene umjesto Gabrieliusa Landsbergisa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 30. svibnja 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Laime Liucije Andrikiene sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Nakon smrti Gianluca Buonanna, Parlament sukladno s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 6. lipnja 2016. i o tome obavještava dotičnu državu članicu.


5. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 8. lipnja 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (preinaka) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od štetnog određivanja cijena plovila (kodificirani tekst) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodificirani tekst) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodificirani tekst) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000029/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Informacije o pregovorima i međunarodnim sporazumima (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA (2014/2997(RSP) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) koje su postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) koje su postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) koje su postavili Pavel Svoboda i Heidi Hautala, u ime Odbora JURI, Komisiji: Uredba o otvorenoj, učinkovitoj i neovisnoj upravi Europske unije (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom mjesečnog zasjedanja od siječnja 2016. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


8. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Protokol uz Euromediteranski sporazum o uspostavi pridruživanja između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

- Protokol o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

- Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizumu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021.


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni popisa postupaka u slučaju nesolventnosti i upravitelja u slučaju nesolventnosti u prilozima A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

ECON, LIBE

2) odbora

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane (2015/2234(INI)) - AFET - izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET - : Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET - izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Izvješće o svemirskim kapacitetima za europsku sigurnost i obranu: (2015/2276(INI)) - AFET - : Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, uz iznimku njegovih odredaba koje pripadaju u područje primjene trećeg dijela glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kolumbije i Republike Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Izvješće o operacijama potpore miru – suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (2015/2275(INI)) - AFET - izvjestitelj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Izvješće o provedbi tematskog cilja „jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” – članak 9. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama (2015/2282(INI)) - REGI - izvjestiteljica: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Izvješće o jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti (2015/2227(INI)) - AGRI - izvjestitelj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Izvješće o izvješću EU-a za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja (2015/2317(INI)) - DEVE - izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Izvješće o Novom savezu za sigurnost opskrbe hranom i ishranu (2015/2277(INI)) - DEVE - izvjestiteljica: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Izvješće o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Odbora za nadzor javnog interesa (2016/2006(INI)) - ECON - izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom (2015/2065(INI)) - IMCO - izvjestitelj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Izvješće o tehničkim rješenjima za održivu poljoprivredu u EU-u (2015/2225(INI)) - AGRI - izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalorofenon, α-PVP) kontrolnim mjerama (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE (A8-0175/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Palaua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kolumbije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tonge o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Rimantasa Šadžiusa za člana Revizorskog suda (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3. Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA - izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Tunisu (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA - izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT - izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Privremeno izvješće o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Privremeno izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti i mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, uključujući u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine i imovinske posljedice registriranih partnerstava (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI - izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u pogledu njegovih odredaba o obvezama povezanima s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima i definicijom kaznenih djela (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od lipnja I (PE 583.763/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a s ciljem zaključenja rasprave o usmenim pitanjima na temu Odluka Japana da ponovno započne s kitolovom tijekom sezone 2015./2016. (2016/2600(RSP)) (točka 64. zapisnika) uz podnošenje prijedloga rezolucije o kojemu će se glasovati tijekom sjednice u srpnju.

Govorili su: Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložila zahtjev i Philippe Lamberts, kako bi je podržao.
Parlament je poimeničnim glasovanjem
(183 za, 114 protiv, 9 uzdržanih), odobrio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a s ciljem da se kao posljednja točka u dnevni red popodnevnog dijela sjednice uvrsti Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika) (točke 79., 80. i 81. zapisnika).

Govorio je Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (96 za, 205 protiv, 10 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


11. Sastanak UN-a na visokoj razini na temu HIV-a/AIDS-a (rasprava)

Izjava Komisije: Sastanak UN-a na visokoj razini na temu HIV-a/AIDS-a (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Cristian-Silviu Buşoi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


12. Izvješće za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja (rasprava)

Izvješće o izvješću EU-a za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja [2015/2317(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda predstavio je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Lola Sánchez Caldentey (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Morten Messerschmidt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom i Notis Marias.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt i Ivan Jakovčić.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 7.6.2016..


13. Sigurnosno stanje nuklearnih postrojenja u Bjelarusu (rasprava)

Izjava Komisije: Sigurnosno stanje nuklearnih postrojenja u Bjelarusu (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi i Kazimierz Michał Ujazdowski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott i Eleftherios Synadinos.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


14. Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i ishranu (kratko predstavljanje)

Izvješće o Novom savezu za sigurnost opskrbe hranom i ishranu [2015/2277(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott i Tibor Szanyi.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 7.6.2016..


15. Evaluacija međunarodnih računovodstvenih standarda (kratko predstavljanje)

Izvješće o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Odbora za nadzor javnog interesa [2016/2006(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott i Tibor Szanyi.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 7.6.2016..


16. Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (kratko predstavljanje)

Izvješće o operacijama potpore miru – suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom [2015/2275(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas i Jonathan Arnott.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 7.6.2016..


17. Nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom (kratko predstavljanje)

Izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom [2015/2065(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness i Ricardo Serrão Santos.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika od 7.6.2016..


18. Tehnička rješenja za održivu poljoprivredu (kratko predstavljanje)

Izvješće o tehničkim rješenjima za održivu poljoprivredu u EU-u [2015/2225(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen i Luke Ming Flanagan.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika od 7.6.2016..


19. Jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti (kratko predstavljanje)

Izvješće o jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti [2015/2227(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Jasenko Selimovic.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi i Nicola Caputo.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.15 zapisnika od 7.6.2016..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton i Konstantinos Papadakis.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 583.763/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:45 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti