Index 
Jegyzőkönyv
PDF 238kWORD 74k
2016. június 6., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Megemlékezés
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 6.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 7.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 8.Megállapodások szövegeinek továbbítása a Tanács által
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Ügyrend
 11.Az ENSZ HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó magas szintű ülése (vita)
 12.A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi jelentés (vita)
 13.A nukleáris létesítmények biztonsági állapota Belaruszban (vita)
 14.Az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetség (rövid ismertetés)
 15.A nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékelése (rövid ismertetés)
 16.Béketámogató műveletek – Az EU kötelezettségvállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában (rövid ismertetés)
 17.Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (rövid ismertetés)
 18.A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai (rövid ismertetés)
 19.Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (rövid ismertetés)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Gianluca Buonanno emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2016. május 25-i és a 2016. május 26-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes litván hatóságok bejelentették Laima Liucija Andrikienė kinevezését Gabrielius Landsbergis helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. május 30.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Laima Liucija Andrikienė elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Gianluca Buonanno elhunyta után a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének alapján megállapítja a képviselői hely 2016. június 6-i hatállyal történő megüresedését és tájékoztatja az érintett tagállamot.


5. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. június 8-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (átdolgozás) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről (kodifikált szöveg) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (kodifikált szöveg) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (kodifikált szöveg) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állattenyésztési rendelet”) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000029/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásokra vonatkozó tájékoztatás (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai vasúti beszállító ipar versenyképessége (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) felteszi: Pavel Svoboda és Heidi Hautala, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról szóló rendelet (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2016. januári ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


8. Megállapodások szövegeinek továbbítása a Tanács által

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából;

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról;

- Megállapodás az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság között az EGT finanszírozási mechanizmusról (2014-2021).


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (Koszovó*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

JURI

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – a ciprusi jelölt (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. és B. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat és fizetésképtelenségi szakértőket tartalmazó listák felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON, LIBE

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről (2015/2234(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Jelentés az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességekről (2015/2276(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Ajánlás az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá nem tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Jelentés a béketámogató műveletekről – Az EU szerepvállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában (2015/2275(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Jelentés a „kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása” tematikus célkitűzés végrehajtásáról – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikkének (3) bekezdése (2015/2282(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Jelentés az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Jelentés a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról szóló 2015. évi uniós jelentésről (2015/2317(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Jelentés az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetségről (2015/2277(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Jelentés a nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékeléséről, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) Alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységeiről (2016/2006(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Jelentés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az élelmiszer-ellátási láncban (2015/2065(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Jelentés az uniós mezőgazdaság fenntarthatóságát célzó technológiai megoldásokról (2015/2225(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Jelentés az 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozattervezetről (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE bizottság (A8-0175/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Tongai Királyság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Jelentés Rimantas Šadžiusnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Ajánlás A Tanács határozata az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Ajánlás az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Jelentés a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Jelentés a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Jelentés a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Ajánlás a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Ajánlás az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel és a bűncselekményi tényállások meghatározásával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Ügyrend

Kiosztották a júniusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 583.763/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

A GUE/NGL kéri, hogy a Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben” (2016/2600(RSP)) témájú szóbeli kérdésekkel kapcslatos vitát (a végleges napirendtervezet 64. pontja) állásfoglalási indítvánnyal zárják, melyről a júliusi ülésen a szavazások órájában szavazzanak.

Felszólal: Anja Hazekamp, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Philippe Lamberts, aki támogatja a kérést.
A Parlament név szerinti szavazással jóváhagyja a kérést (
183 mellette, 114 ellene, 9 tartózkodás).

Csütörtök

A PPE képviselőcsoport kéri, hogy a délutáni napirendre utolsó pontként vegyék fel a vitát az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (az eljárási szabályzat 135. cikke) (a végleges napirendtervezet 79., 80. és 81. pontja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (96 mellette, 205 ellene, 10 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


11. Az ENSZ HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó magas szintű ülése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az ENSZ HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó magas szintű ülése (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Cristian-Silviu Buşoi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


12. A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi jelentés (vita)

Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi uniós jelentésről [2015/2317(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey (az INTA bizottság véleményének előadója), Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Szanyi Tibor és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .


13. A nukleáris létesítmények biztonsági állapota Belaruszban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A nukleáris létesítmények biztonsági állapota Belaruszban (2016/2728(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Jávor Benedek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Szanyi Tibor és Kazimierz Michał Ujazdowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vitát berekesztik.


14. Az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetség (rövid ismertetés)

Jelentés az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetségről [2015/2277(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott és Szanyi Tibor.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


15. A nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékelése (rövid ismertetés)

Jelentés a nemzetközi számviteli standardok (IAS), valamint a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységének értékeléséről [2016/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott és Szanyi Tibor.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .


16. Béketámogató műveletek – Az EU kötelezettségvállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában (rövid ismertetés)

Jelentés a béketámogató műveletekről – Az EU kötelezettségvállalásáról az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában [2015/2275(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas és Jonathan Arnott.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


17. Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (rövid ismertetés)

Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról [2015/2065(INI)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Balczó Zoltán, Mairead McGuinness és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


18. A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai (rövid ismertetés)

Jelentés a fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásairól [2015/2225(INI)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Szanyi Tibor, Franc Bogovič, Paul Brannen és Luke Ming Flanagan.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


19. Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (rövid ismertetés)

Jelentés az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban [2015/2227(INI)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias és Jasenko Selimovic.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jordi Sebastià, Szanyi Tibor és Nicola Caputo.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.15. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Bocskor Andrea, Claudia Tapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton és Konstantinos Papadakis.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 583.763/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat