Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0011(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0189/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0189/2016

Keskustelut :

PV 07/06/2016 - 2
CRE 07/06/2016 - 2

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0265

Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

2. Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet esitteli mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Roger Helmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, David Coburn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein ja Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti tänä aamuna Istanbulissa tapahtuneesta pommi-iskusta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly ja Burkhard Balz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Hugues Bayet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö