Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0011(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0189/2016

Ingivna texter :

A8-0189/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 2
CRE 07/06/2016 - 2

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0265

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

2. Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, David Coburn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein och Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Talmannen meddelade att det skett ett attentat i Istabul under morgonen.

°
° ° °

Talare: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, och Ana Gomes.

Talare: Pierre Moscovici och Hugues Bayet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 8.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy