Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0034(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0125/2016

Forhandlinger :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0244

Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg

3. Markeder for finansielle instrumenter ***I - Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber forelagde betænkningerne.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Anneliese Dodds for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino og Emmanuel Maurel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Paul Denanot, Notis Marias og Eleftherios Synadinos.

Talere: Jonathan Hill og Markus Ferber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 og punkt 5.7 i protokollen af 7.6.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik