Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0034(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0125/2016

Arutelud :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Hääletused :

PV 07/06/2016 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0244

Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2016 - Strasbourg

3. Finantsinstrumentide turud ***I - Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber tutvustas raporteid.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Anneliese Dodds fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Jonathan Hill ja Markus Ferber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 5.6 ja 7.6.2016 protokollipunkt 5.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika