Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0034(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2016

Keskustelut :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0244

Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

3. Rahoitusvälineiden markkinat ***I - Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta eräiden päivämäärien osalta [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber esitteli mietinnöt.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Anneliese Dodds S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Markus Ferber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö