Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0034(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0125/2016

Debatten :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Stemmingen :

PV 07/06/2016 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0244

Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

3. Markten voor financiële instrumenten ***I - Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Anneliese Dodds, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino en Emmanuel Maurel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot, Notis Marias en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill en Markus Ferber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 en punt 5.7 van de notulen van 7.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid