Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0034(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0125/2016

Debaty :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Głosowanie :

PV 07/06/2016 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0244

Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

3. Rynki instrumentów finansowych ***I - Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Anneliese Dodds w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot, Notis Marias i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Markus Ferber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 7 czerwca 2016 r.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności