Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0034(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0125/2016

Dezbateri :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Voturi :

PV 07/06/2016 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0244

Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

3. Piețele instrumentelor financiare ***I - Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber prezintă rapoartele.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Anneliese Dodds, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino și Emmanuel Maurel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot, Notis Marias și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Jonathan Hill și Markus Ferber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 și punctul 5.7 al PV din 7.6.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate