Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0034(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0125/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0244

Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

3. Trhy s finančnými nástrojmi ***I - Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber uviedol správy.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Anneliese Dodds v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino a Emmanuel Maurel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot, Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Jonathan Hill a Markus Ferber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 a bod 5.7 zápisnice zo dňa 7.6.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia