Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

4. Състав на Парламента
CRE

Председателят се присъедини към съболезнованията, изразени вчера от председателя на Парламента на семейството на Gianluca Buonanno и на колегите от неговата политическа група.

°
° ° °

Шведските компетентни органи уведомяват за назначаването на Jakop Dalunde като член на Европейския парламент на мястото на Peter Eriksson, считано от 7 юни 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Jakop Dalunde заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност