Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

4. Parlamentets sammensætning
CRE

Formanden tilsluttede sig de kondolencer, som Parlamentet den foregående dag havde udtrykt over for Gianluca Buonannos familie og kollegerne i hans politiske gruppe.

°
° ° °

De kompetente svenske myndigheder havde meddelt, at Jakop Dalunde var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Peter Eriksson med virkning fra den 7. juni 2016.

Jakop Dalunde deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik