Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

4. Samenstelling Parlement
CRE

De Voorzitter sluit zich aan bij de Voorzitter van het Parlement, die gisteren zijn medeleven heeft betuigd aan de familie van Gianluca Buonanno en aan de collega's van zijn fractie.

°
° ° °

De bevoegde Zweedse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jakop Dalunde tot lid van het Parlement, ter vervanging van Peter Eriksson, met ingang van 7 juni 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Jakop Dalunde, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid