Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

4. Parlamentets sammansättning
CRE

Talmannen anslöt sig till de kondoleanser som parlamentets talman under föregående dag framfört till Gianluca Buonannos familj och till kollegorna i hans grupp.

°
° ° °

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Jakop Dalunde utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Peter Eriksson från och med den 7 juni 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Jakop Dalunde fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy