Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0234(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

5.3. Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0240)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου