Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2317(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0165/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 12
CRE 06/06/2016 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.9
CRE 07/06/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

5.9. Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής [2015/2317(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0246)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Goerens προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου