Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 15
CRE 06/06/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0248

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

5.11. Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) [2016/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0248)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου