Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2065(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 17
CRE 06/06/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0250

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

5.13. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [2015/2065(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0250)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου