Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 7. lipnja 2016. - Strasbourg

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima: protokol uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u vezi s onim odredbama Protokola koje nisu obuhvaćene sadržajem Dijela trećeg Glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0238)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.2. Jedinstveni tehnički propisi za vozila na kotačima: Sporazum UNECE-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3. Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0239)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.3. Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kolumbije i Republike Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0240)

Parlament je odobrio sklapanje Dodatnog protokola.


5.4. Pojačana suradnja u području imovinskih režima međunarodnih parova *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti i mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, uključujući u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine i imovinske posljedice registriranih partnerstava [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0241)

Parlament je odobrio nacrt odluke Vijeća.


5.5. Uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima: protokol uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije (pravosudna suradnja u kaznenim stvarima) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom u vezi s onim odredbama Protokola koje su obuhvaćene sadržajem Dijela trećeg Glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0242)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


5.6. Tržišta financijskih instrumenata ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih datuma [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0243)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0243)


5.7. Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih papira ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u pogledu određenih datuma [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0244)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0244)


5.8. Imenovanje člana Revizorskog suda - Rimantas Šadžius (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Rimantasa Šadžiusa za člana Revizorskog suda [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (Prilog I. zapisniku od 7.6.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2016)0245)


5.9. Izvješće za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja (glasovanje)

Izvješće o izvješću EU-a za 2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja [2015/2317(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0246)

Govorili su:

Charles Goerens podnio je usmeni amandman na stavak 8. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.


5.10. Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i ishranu (glasovanje)

Izvješće o Novom savezu za sigurnost opskrbe hranom i ishranu [2015/2277(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0247)


5.11. Evaluacija međunarodnih računovodstvenih standarda (glasovanje)

Izvješće o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Odbora za nadzor javnog interesa [2016/2006(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0248)


5.12. Operacije za potporu miru - suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom (glasovanje)

Izvješće o operacijama potpore miru – suradnja EU-a s Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom [2015/2275(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0249)


5.13. Nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom (glasovanje)

Izvješće o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom [2015/2065(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0250)


5.14. Tehnička rješenja za održivu poljoprivredu (glasovanje)

Izvješće o tehničkim rješenjima za održivu poljoprivredu u EU-u [2015/2225(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0251)


5.15. Jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti (glasovanje)

Izvješće o jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti [2015/2227(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0252)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti