Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Доклад Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Доклад Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Доклад Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Доклад Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Доклад Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Момчил Неков, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Доклад Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Момчил Неков, Seán Kelly

Доклад Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Момчил Неков, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.

Правна информация - Политика за поверителност