Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Betänkande Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Betänkande Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Betänkande Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Betänkande Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy