Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy