Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. června 2016 - Štrasburk

9. Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Mike Hookem, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marita Ulvskog, a Frank Engel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aby upřesnil své předcházející vystoupení, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez a Josu Juaristi Abaunz.

Vystoupili: Federica Mogherini a Frans Timmermans.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí