Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg

9. Status for de eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration: hen imod en ny "migrationsaftale" (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Status for de eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration: hen imod en ny "migrationsaftale" (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Mike Hookem, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marita Ulvskog, og Frank Engel.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke for at uddybe sit foregående indlæg, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez og Josu Juaristi Abaunz.

Talere: Federica Mogherini og Frans Timmermans.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik