Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

9. Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyli oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Udo Voigt, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Mike Hookem, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franca Bogovica, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomása Zdechovskiego, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maritę Ulvskog, i Frank Engel.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aby doprecyzować swoje wczesniejsze wystąpienie, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andiego Cristeę, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez i Josu Juaristi Abaunz.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności