Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

9. Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Mike Hookem, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marita Ulvskog, și Frank Engel.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, pentru a aduce clarificări privind intervenția sa precedentă, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez și Josu Juaristi Abaunz.

Au intervenit: Federica Mogherini și Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate