Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

9. Súčasný stav vonkajších aspektov európskej migračnej agendy: smerom k novému paktu o migrácii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Súčasný stav vonkajších aspektov európskej migračnej agendy: smerom k novému paktu o migrácii (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Mike Hookem, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marita Ulvskog, a Frank Engel.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aby spresnil svoje predchádzajúce vystúpenie, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez a Josu Juaristi Abaunz.

Vystúpili: Federica Mogherini a Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia