Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 7. lipnja 2016. - Strasbourg

10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

Preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 17. svibnja 2016.o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke za sudionike na tržištu koji vrše objavljivanje i provode istraživanja tržišta (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Preporuka se smatra prihvaćenom ako nijedan klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika u roku od dvadeset i četiri sata na nju ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Europarl.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti