Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 7. junij 2016 - Strasbourg

10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

priporočila odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 17. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov