Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2016 - Strasbourg

11. Seadusliku rände pakett - Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Seadusliku rände pakett (2016/2758(RSP))

Komisjoni avaldus: Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Carlos Coelho, Tanja Fajon ja Branislav Škripek.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog ja Péter Niedermüller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika