Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 7. lipnja 2016. - Strasbourg

11. Paket za zakonitu migraciju - Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Paket za zakonitu migraciju (2016/2758(RSP))

Izjava Komisije: Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja (2016/2759(RSP))

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Kinga Gál, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Carlos Coelho, Tanja Fajon i Branislav Škripek.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog i Péter Niedermüller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa i João Pimenta Lopes.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti