Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

11. Pakiet dotyczący legalnej migracji - Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący legalnej migracji (2016/2758(RSP))

Oświadczenie Komisji: Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) złożył oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon i Branislav Škripek.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krystynę Łybacką, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog i Péter Niedermüller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności