Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

11. Pachetul privind migrația legală - Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Pachetul privind migrația legală (2016/2758(RSP))

Declarație a Comisiei: Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon și Branislav Škripek.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog și Péter Niedermüller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa și João Pimenta Lopes.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Notă juridică - Politica de confidențialitate