Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

12. Aangenomen besluit over de agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Aangenomen besluit over de agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa (2016/2504(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Inés Ayala Sender, die erop wijst dat een bezoekersgroep uit het Spaanse Calanda op de tribune heeft plaatsgenomen.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Anne Sander, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog en Nikolaos Chountis.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward en Eva Paunova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid