Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

12. Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (2016/2504(RSP))

Głos zabrała Inés Ayala Sender w sprawie obecności na trybunie grupy odwiedzających z miasta Calanda w Hiszpanii.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Anne Sander, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić i Bill Etheridge.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności