Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

12. Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (2016/2504(RSP))

A intervenit Inés Ayala Sender privind prezența în tribună a unui grup de vizitatori din Calanda, Spania.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Anne Sander, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog și Nikolaos Chountis.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić și Bill Etheridge.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate